“Loop je vaak tegen dezelfde issues aan in je leven? Lukt het niet om tot verdere stappen te komen in een probleem waar je mee worstelt? Wil je bouwen aan de relatie met je partner, je gezin, familielid of vriend(in) en het contact weer laten stromen?”

Psychosociale therapie

Hoe kan ik je helpen?

In gesprek help ik je ontdekken waardoor je vastloopt. Wat niet meer werkt. We gaan terug naar wat wezenlijk van belang is: Welke behoeften leven er in je? Wat mis je? Waar verlang je naar? Welke emoties ervaar je? Welke antwoorden liggen er in jou verscholen? Als je dit helder hebt, vraagt het behoorlijk wat lef om te gaan staan voor wat jij nodig hebt, van jezelf en mogelijk van een ander. Ik moedig je aan om dat te durven!

Individuele therapie

Individuele therapie is zinvol als je niet lekker in je vel zit en het niet goed lukt om hier zelf uit te komen. Je hebt het gevoel rond te draaien in cirkels. In gesprekken gaan we aan de slag deze cirkels te doorbreken. Er is daarnaast aandacht voor jou als individu in relatie tot mensen die belangrijk voor je zijn.

Relationele therapie

Relaties zijn er in vele vormen. De belangrijkste zijn partnerrelaties, gezinsrelaties, familierelaties en vriendschapsrelaties. In iedere relaties komen wrijvingen, conflicten of spanningen voor. Dat is nu eenmaal een onderdeel van een relatie in iedere vorm. Meestal worden onderlinge problemen wel weer opgelost. We leren over onszelf en de ander en het verdiept het contact.

Soms lukt het niet meer om er met elkaar uit te komen. De spanningen worden groter, er zijn meer ruzies of er is juist zwijgzaamheid. Als een relatie niet lekker loopt heeft dat invloed op je. Je voelt geen verbondenheid meer met de ander en je voelt je onbegrepen. Het maakt je verdrietig, somber, onzeker, boos, teleurgesteld, machteloos en eenzaam.

Als je op zoek bent naar écht contact met elkaar, je gezamenlijke gesprekken weer wil laten stromen, dan is relationele therapie een goed idee.

Je bent van harte welkom met je partner, je kind, je gezin, je familielid of je vriend/vriendin. Het kan zijn dat de ander niet mee wil komen. In dat geval kunnen we samen onderzoeken wat jij zelf kan doen om je constructiever te verhouden tot degene waar je een probleem mee hebt.

Wat kan je bereiken met therapie?

 • Meer inzicht in jezelf, je kwaliteiten en mogelijkheden
 • Zicht hebben op jouw gedragspatronen
 • Aandachtiger met je behoeften omgaan
 • Leven vanuit wie je in de kern bent
 • Moeilijke situaties beter kunnen hanteren
 • Een betere communicatie in je relatie
 • Een fijnere sfeer in je gezin
 • Realistische eisen aan jezelf kunnen stellen
 • Regie over je eigen keuzes
 • Meer verbondenheid met je partner
 • Een beter contact met je kind
 • Gevoel van eigenwaarde
 • Meer verbinding met je broer, zus, ouders of vriend (in)
 • Onbesproken onderwerpen liggen weer open
 • Meer lichtheid en plezier

Werkwijze

Visie

In je leven bouw je gedragspatronen op. Deze patronen zijn in de eerste instantie heel functioneel; ze helpen je met moeilijke situaties om te gaan. Je kunt vastlopen als het gedrag waarmee je je altijd goed hebt gered niet meer werkt én je weet niet hoe het anders kan. De opgebouwde patronen gaan knellen en deze zoeken een uitweg. Je krijgt bijvoorbeeld lichamelijke klachten, relatieproblemen, raakt somber, burn-out, raakt verslaafd of ontwikkelt angstklachten. Dat is meestal het probleem waar je hulp voor vraagt, waar je snel weer van af wil. Tijdens de sessies werken we aan de factoren die ten grondslag liggen aan het probleem waar jij last van hebt. Ze hebben vaak te maken met emoties en gedrag welke je niet of weinig hebt ontwikkeld in je leven, maar die wel om ruimte vragen.

Verhelderen en bewust worden

In het eerste gesprek(ken) gaan we verhelderen wat er aan de hand is. Wat ervaar je als een probleem? Wat zou je zo graag anders willen? Welke patronen in je gedrag belemmeren je waardoor je steeds weer in dezelfde cirkel blijft ronddraaien? We gaan op zoek naar de kern van je probleem en naar wat je werkelijk wil veranderen.

Ervaren en groeien

Ik moedig je aan om te durven. Om te gaan staan voor wat je wil en nodig hebt in je leven. Of in je relatie. Tijdens de sessies bespreken we concrete situaties waar je/jullie in vastlopen. Ik speel in op wat ik zie gebeuren om de patronen waar het op vastloopt bloot te leggen. Op open en eerlijke wijze gaan we hiermee aan de slag. Ik help je ontdekken hoe het anders kan, waardoor je gaat ervaren dat wat al in jezelf verborgen ligt er volop mag zijn. Daardoor ga je groeien, ook in het contact met anderen.

Nu en toekomstgericht

We gaan niet graven in het verleden. Wel kan het nodig zijn om gebeurtenissen in je leven te bespreken om je emoties en gedragspatronen te begrijpen. Wel altijd met het oog op de toekomst. We gaan aan de slag met de problemen en wensen die je nu hebt en pakken die aan zodat jij daarmee verder kunt in je dagelijks leven.

Jij en de ander

Soms kan het nodig om anderen, die belangrijk voor je zijn, te betrekken bij een of meerdere sessies. Je partner, je kind(eren) of een familielid. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren in de oplossing van je probleem. Natuurlijk overleg ik met je als deze optie wenselijk is.

Opdrachten

De inhoudelijke sessies dragen het meest bij aan jouw/jullie proces. Waar nodig moedig ik je aan om thuis met aanvullende opdrachten aan de slag te gaan.

Reacties

“Leonoor heeft geholpen door te luisteren, het probleem bloot te leggen, te confronteren en door ‘tot de orde te roepen’ bij niet realistische gedachten. Ze heeft geholpen andere inzichten te krijgen over ingesleten, oude patronen en valkuilen zichtbaar te maken en te helpen dichten. Integer en met respect heeft Leonoor mij en ons als koppel geholpen om weer gesterkt verder te kunnen”.  

Echtpaar, individuele coaching en relatietherapie, Amersfoort

“Jij hebt me meegemaakt in een periode waarin ik me het meest kwetsbaar voelde. Dat mocht er allemaal zijn, zonder dat je daarover oordeelde. Langzaam ben ik opgekrabbeld uit het dal. Je hebt me gesteund en me geholpen in mijn eigen tempo en op mijn eigen manier mij leven weer op te pakken.”
Anoniem

“Ik heb heel veel therapie gehad en dat vroeg veel van me, het was altijd heel cognitief en analytisch. Bij jou was het anders. Je hebt me laten voelen op een manier die ik niet kende. Doordat jij je door mij laat raken haal je me uit mijn hoofd en trek je me naar mijn gevoel. Ik kon kwetsbaar zijn en alles zeggen door dat jij dat ook deed. Dat vond ik heel tof. Dank je wel voor alles wat je me geleerd hebt. Je hebt me leren voelen, liefhebben en ervaren zoals nooit tevoren en aangeraakt wat al zo lang verborgen zat…”
Vrouw, 29 jaar, individuele therapie, Amersfoort

“Ik vond het fijn dat de gesprekken bij mij thuis waren. Ik waardeerde je vasthoudendheid, je vermogen om mensen te confronteren met moeilijke zaken, je vermogen om zaken te analyseren en helder te verwoorden, je betrokkenheid. En tenslotte  – en dat wil ik speciaal benoemen – de liefdevolle manier waarop je me benadert. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt in een relatie tussen therapeut en cliënt en vond ik een enorme meerwaarde”.
Vrouw, 41 jaar, Zeewolde

Omdat het samen kan…

Kennismaking/intake?

Wil je een afspraak voor een kennismaking/intake? Neem gerust contact met me op voor een afspraak. Pas in of na een eerste gesprek besluiten we of we met elkaar ‘in zee’ gaan.

Contact

Telefonisch overleg?

Liever eerst telefonisch overleg? Dat kan! Ik neem de tijd om naar je verhaal te luisteren. Ik kan je dan ook vertellen of ik wat voor je kan betekenen.

Contact