“Loop je vaak tegen dezelfde issues aan in je leven? Lukt het niet om tot verdere stappen te komen in een probleem waar je mee worstelt? Wil jij dat het weer gaat stromen in jezelf en in jouw relaties?"

Psychosociale therapie

Hoe kan ik je helpen?

In gesprek help ik je ontdekken waardoor je vastloopt. Vaak heeft dat te maken met hoe je bent opgegroeid en met gedrag wat je onbewust hebt aangeleerd of juist afgeleerd. Vaak is het een combinatie daarvan. We gaan op zoek naar wat echt van belang is voor je. Welke gevoelens en behoeften leven er in je? Wat mis je en wat verlang je? En hoe ga je daar dan anders mee om? Het kan nodig zijn om een pijnlijke gebeurtenis onder ogen te zien en te verwerken. Of te leren accepteren wat je niet kan veranderen. Vaak is er echt actieve inzet en moed nodig om te gaan staan voor je eigen gevoel en behoeften. Voor jezelf en in relatie tot anderen. Ik moedig je aan om te verwerken, te accepteren en te durven!

Individuele therapie

Individuele therapie is zinvol als je niet lekker in je vel zit, spanningen hebt, steeds in dezelfde reactiepatronen belandt, anders wil kunnen omgaan met moeilijke situaties of pijnlijke ervaringen wil verwerken. Je hebt misschien het gevoel in cirkels rond te draaien. Of je hebt het idee dat je blijft ‘hangen’ in gedachten en gevoelens. In gesprekken gaan we onderzoeken waardoor dit komt en vooral wat er nodig is om deze impasses te doorbreken.

Dat hoeft niet altijd alleen. Als individuele en autonome mensen hebben we anderen nodig hebben om van betekenis te zijn en ons daardoor verbonden te voelen. Soms kan het helpend zijn als jouw meest nabije relatie een aandeel kan hebben in jouw groei.
Het is bij mij mogelijk dat je partner, een familielid of een goede vriend(in) aansluit in de sessies. Dat kan eenmalig of meerdere keren zijn. We kunnen met elkaar bespreken hoe deze ander kan bijdragen op een positieve manier. Soms is het juist nodig dat iemand stopt met te doen wat helemaal niet blijkt te werken.

Relationele therapie

Relaties zijn er in vele vormen. De belangrijkste zijn partnerrelaties, gezinsrelaties en familierelaties. In iedere relatie komt wel eens spanning voor door onderlinge verschillen, opvattingen en achtergronden.  Meestal worden onderlinge problemen wel weer opgelost. We leren over onszelf en de ander en het verdiept het contact.

Soms lukt het niet meer om er met elkaar uit te komen. De spanningen worden groter, er is iets pijnlijks gebeurd wat niet wordt opgelost, er zijn conflicten of er is juist zwijgzaamheid. Je ervaart dan geen fijne verbondenheid meer met de ander. Je voelt je onbegrepen en dat maakt je verdrietig, somber, onzeker, boos, machteloos of eenzaam.

Als je weer écht contact met elkaar wilt en eerlijk en open wil kunnen praten met elkaar, dan is relationele therapie een goed idee.

Het lukt niet altijd om de ander zover te krijgen om samen hulp te zoeken. In dat geval kunnen we samen onderzoeken wat jij zelf kan doen om je constructiever te verhouden tot degene waar je een probleem mee hebt.

Als er relatieproblemen spelen tussen jullie als partners verwijs ik jullie naar een ervaren collega-therapeut.

Wat kan je bereiken met therapie?

 • De knelpunten van je reactiepatronen herkennen
 • Weten hoe deze patronen aan te passen
 • Bewust zijn van je gevoel en je behoeften
 • Leven vanuit vertrouwen en eigenheid
 • Een betere communicatie in relaties
 • Een fijnere sfeer in je gezin
 • Realistisch omgaan met jezelf
 • Zelf aan het stuur in je leven
 • Uit je comfortzone durven stappen
 • Verbinding met belangrijke anderen
 • Openheid in onbesproken onderwerpen
 • Meer lichtheid en plezier in wat je doet

Werkwijze

Visie

In je leven bouw je gedragspatronen op. Deze patronen zijn in de eerste instantie heel functioneel; ze helpen je met moeilijke situaties om te gaan. Je kunt vastlopen als het gedrag waarmee je je altijd goed hebt gered niet meer werkt én je weet niet hoe het anders kan. De opgebouwde patronen gaan knellen en deze zoeken een uitweg. Je krijgt bijvoorbeeld lichamelijke klachten, relatieproblemen, raakt somber, burn-out, raakt verslaafd of ontwikkelt angstklachten. Dat is meestal het probleem waar je hulp voor vraagt, waar je snel weer van af wil. Tijdens de sessies werken we aan de factoren die ten grondslag liggen aan het probleem waar jij last van hebt. Ze hebben vaak te maken met emoties en gedrag welke je niet of weinig hebt ontwikkeld in je leven, maar die wel om ruimte vragen.

Verhelderen en bewust worden

In het eerste gesprek(ken) gaan we verhelderen wat er aan de hand is. Wat ervaar je als een probleem? Wat zou je zo graag anders willen? Welke patronen in je gedrag belemmeren je waardoor je steeds weer in dezelfde cirkel blijft ronddraaien? We gaan op zoek naar de kern van je probleem en naar wat je werkelijk wil veranderen.

Ervaren en groeien

Ik moedig je aan om te durven. Om te gaan staan voor wat je wil en nodig hebt in je leven. Of in relatie met anderen. Tijdens de sessies bespreken we concrete situaties waar je/jullie in vastlopen. Ik speel in op wat ik zie gebeuren om de patronen waar het op vastloopt bloot te leggen. Op open en eerlijke wijze gaan we hiermee aan de slag. Ik help je ontdekken hoe het anders kan, waardoor je gaat ervaren dat wat al in jezelf verborgen ligt er volop mag zijn. Daardoor ga je groeien, ook in het contact met anderen.

'Huiswerk'

Waar nodig moedig ik je aan om thuis met aanvullende opdrachten of oefeningen aan de slag te gaan. Dit ‘huiswerk’ sluit aan op hetgeen we in een sessie hebben besproken.

Reacties

“Leonoor heeft geholpen door te luisteren, het probleem bloot te leggen, te confronteren en door ‘tot de orde te roepen’ bij niet realistische gedachten. Ze heeft geholpen andere inzichten te krijgen over ingesleten, oude patronen en valkuilen zichtbaar te maken en te helpen dichten. Integer en met respect heeft Leonoor mij en ons als koppel geholpen om weer gesterkt verder te kunnen”.  

Echtpaar, individuele coaching en relatietherapie, Amersfoort

“Jij hebt me meegemaakt in een periode waarin ik me het meest kwetsbaar voelde. Dat mocht er allemaal zijn, zonder dat je daarover oordeelde. Langzaam ben ik opgekrabbeld uit het dal. Je hebt me gesteund en me geholpen in mijn eigen tempo en op mijn eigen manier mij leven weer op te pakken.”
Anoniem

“Ik heb heel veel therapie gehad en dat vroeg veel van me, het was altijd heel cognitief en analytisch. Bij jou was het anders. Je hebt me laten voelen op een manier die ik niet kende. Doordat jij je door mij laat raken haal je me uit mijn hoofd en trek je me naar mijn gevoel. Ik kon kwetsbaar zijn en alles zeggen door dat jij dat ook deed. Dat vond ik heel tof. Dank je wel voor alles wat je me geleerd hebt. Je hebt me leren voelen, liefhebben en ervaren zoals nooit tevoren en aangeraakt wat al zo lang verborgen zat…”
Vrouw, 29 jaar, individuele therapie, Amersfoort

“Ik vond het fijn dat de gesprekken bij mij thuis waren. Ik waardeerde je vasthoudendheid, je vermogen om mensen te confronteren met moeilijke zaken, je vermogen om zaken te analyseren en helder te verwoorden, je betrokkenheid. En tenslotte  – en dat wil ik speciaal benoemen – de liefdevolle manier waarop je me benadert. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt in een relatie tussen therapeut en cliënt en vond ik een enorme meerwaarde”.
Vrouw, 41 jaar, Zeewolde

Omdat het samen kan…

Kennismaking/intake?

Wil je een afspraak voor een kennismaking/intake? Neem gerust contact met me op voor een afspraak. Pas in of na een eerste gesprek besluiten we of we met elkaar ‘in zee’ gaan.

Contact

Telefonisch overleg?

Liever eerst telefonisch overleg? Dat kan! Ik neem de tijd om naar je verhaal te luisteren. Ik kan je dan ook vertellen of ik wat voor je kan betekenen.

Contact